Проект „Популяризиране на автентични странджански народни песни“ получи подкрепа

 

 

НЧ „Пробуда 1929“ – с. Извор разработи, кандидатства и спечели проект „Популяризиране на автентични странджански народни песни“ от НФ „Култура“ по програма „Подкрепа за частни организации в областта на любителското изкуство 21“.

Целта на проекта е да събуди интереса на подрастващото поколение към фолклора на Странджа, да осигури достъп на по-голяма аудитория до народното творчество и да привлече по-млади самодейци към фолклорната група на читалището.

Дейностите по проекта включват:

•  Запис на диск с автентични странджански народни песни, изпълнени от фолклорната група на НЧ „Пробуда 1929“ – с. Извор;

•  Популяризиране и разпространение на културния продукт

• Концертна дейност.

Художествен ръководител на проекта е Донка Грудева Видева, дългогодишен солист в Професионален Фолклорен Ансамбъл „Странджа“ – гр. Бургас, с множество отличия и награди.

Община Бургас е основен партньор за реализиране на дейностите по проекта.

 

***

Народно читалище „Пробуда 1929“,с. Извор, общ. Бургас е създадено през 1929 год. от будни хора, които са се занимавали с духовна дейност. Целите на читалището са да задоволява потребностите на местното население, свързани с развитието и обогатяването на културния живот в населеното място, запазване на обичаите и традициите.За тяхното постигане се извършват различни дейности като организиране на празненства, концерти, събори, чествания на бележити дати и др.

Библиотеката при читалището наброява 7800 тома литература, а посетителите са около 1000 годишно.

Към НЧ има сформирани 3  съставa – два временни и един постоянен. Група от около 10 момичета участват всяка година в обичая лазаруване, във великденските тържества и други мероприятия на читалището. Около десетина младежи по време на зимните празници изпълняват ритуала коледуване и кукеруване.

Постоянно действащата група към читалището е формацията за автентичен фолклор.Тя наброява около 14 жени в пенсионна възраст. Те участват на събори, фестивали в региона и др. области в страната. Жените са се представяли на националния фолклорен събор Божура – Средец, в Бургас – по повод Деня на любителското творчество и др. Те са награждавани с грамоти, медали и др. отличия.